Plotted land on Sale :चोभार ५ प्लट्स जग्गाहरु बिक्रीमा Chobhar, Kathmandu

रू2,200,000 /per aana
Sale
Available
Furnishing: Non-Furnished
Condition: Brand New
Road Size: Above 20 feet
Road Type: Gravel
Property Status: Available

Description

Plots of 5 aana to 6 aana with access of 20 feet road is on sale at Next to CE Construction/balkhu 6km as well as nearby dryaport (himal cement), Chobar, kathmandu. These lands are faced toward east, north and west. Selling price of this beautiful land is 22 lakhs per aana. For further details please contact on +97798 51176416/+9779803108780 .

चोभार, काठमाण्डौ सी.इ. कन्स्ट्रक्सन नजिकको प्लटिङ्गमा २० फिटको ग्रावेल बाटोमा रहेको १९ प्लट्स २ देखि ६ आना सम्म ५ प्लट्स जग्गाहरु बिक्रीमा रहेको छ। पूर्वी पश्चिम र उत्तर मोहडा रहेको यस प्लटिङ्ग का जग्गा को मूल्य प्रति आना २२ लाख रखिएको छ। थप जानकारीको लागि यस + ९७७ ९८५११७६४१६ /९८०३१०८७८० मा सम्पर्क गर्न सक्नु हुन्छ।

Available Plots:

Contact the Agent