View:
Property type: Land Rent/Hyre/Purchase: Sale Clear

कपन मा आकर्षक ३ आना २ पैसा जग्गा बिक्री मा A residential land having 3 aana 2 paisa area and 13 feet road access is for Sale in Kapan, Kathmandu

View details

A Beautiful land having (400 aana) 2 Ropani  8 aana  and 20 feet road access is on sale in Matatirtha, chandragiri Nagarpalika, Kathmandu. This land is suitable for Housing, hotel plotting  etc so many purpose. This land is seven kilometer from Naikap. price of this and is 16 akh per aana. माथातिर्थ, काठमाडौं २० फिटे बाटो मा (४० आना) २ रोपनी ८ आना जग्गा तुरुन्तै बिकृमा छ ।उक्त जग्गाको मुल्य १६ लाख प्रती आना राखेको छ ।

View details

A beautiful Land having  (144 aana) 9 Ropani and 20 feet road access is for Sale in Thankot,  Chandragiri Municipality, Kathmandu. This land is suitable for housing, Apartnent, plotting, hotel , factory etc. so many purpose. Price for this land is 16 lakh per aana. थानकोट्, चन्द्रागिरी नगरपैक को १६ फिटे बाटोमा १४४ आना जग्गा तुरुन्तै बिकृमा छ । उक्त जग्गा को मुल्य रु १६ लाख प्रती आना रखिएको छ ।

View details

A beautiful Land having 26 Ropani and 20 feet road access is for Sale in Dah Chowk, Chandragiri Municipality, Kathmandu. This land is suitable for housing, Apartnent, plotting, hotel , factory etc. so many purpose. Price for this land is 14 lakh per aana. काठमाण्डौंको दह चोक, चन्द्रगिरी नगरपालिकामा २६ रोपनी जग्गा बिक्रीको लागि उपलब्ध छ। २० फिट बाटोमा रहेको उक्त जग्गा हाउजिगं, अपाट्रमेन्ट, पल्टिगं का निम्ति अत्यन्त उपयोगि छ। साथै उद्योग, फ्याक्ट्री, होटल आदिको लागि पनि उपयोगि छ। उक्त जग्गाको मुल्य रु १४ लाख प्रति आना राखिएको छ।

View details

चन्द्रागिरी नगरपालिका, सतुंगल चोकबाट ६ किलोमीटर (कलंकी बाट १० किमि )दुरीमा पर्ने ईन्द्रदह, कोटगाउं संग जोडिएको उद्योक, हाउजिङ्ग , रिसोर्ट,होटल लगायत अन्य प्रयोजनको लागि उपयुक्त ६७ रोपनी ( ६७–०–०–०) जग्गा तुरुन्तै बिक्रीमा ! मूल्य रु; ६ लाखप्रति आना मात्र !  A Commercial land having 1072 aana ( 67-0-0-0) (3,66,892 sq.ft.) area and 3 feet road access is on rent   in developing area, Indradah, Kotgaun, Chnadragirinagar Palika, Kathmandu 10 km far from Kalanki. This hill side land is suitable for Resorts, Hotel, housing etc. so many purpose. Price for this land is per aana 6 lakhs.  

View details