ललितपुर, नखिपोटमा चलिरहेको रेष्टुरेण्ट बिक्रीमा Nakhipot, Lalitpur

रू40,000 /Per Month (मूल्य - आपसि समजदारीमा )
Rent
Available
Area(aana/dhur)
7.5
SKU: 16726
Furnishing: Fully-Furnished
Condition: Brand New
Road Size: 11 to 15 feet
Road Type: Pitched
Property Status: Available

Amenities

  • Fully Furnished
  • Garage / Parking
  • Garden

Description

■ ललितपुर, नखिपोटमा चलिरहेको रेष्टुरेण्ट बिक्रीमा।

■ स्थान – नखिपोट, ललितपुर

■ सम्पर्क नम्बर – 9851176416

■ बर्ग – 7 आना 3 पैसा ( पुरै रेष्टुरेण्ट प्रायोजनको )

■ सम्झौता – 5 वर्ष (लिखित)

■ सिट संख्या – 60

■ भाडा – 40 हजार

■ पानी र पार्किङको व्यवस्था भएको l

■ इन्डोर र आउटडोर दुवै बस्ने व्यवस्था भयको l

■ दुईटा स्टाफ रुम भएको छजना सम्म कर्मचारी बस्न मिल्ने l

■ मूल्य – आपसि समजदारीमा l

Contact the Agent